Home

Belgische Feldenkrais Vereniging vzw

De professionnele vereniging van de Belgische Feldenkrais practitioners

De Feldenkrais methode is gebaseerd op "leren leren" door middel van het lichaam. De methode maakt gebruik van ludieke, speelse bewegingen om tot meer autonomie te komen. Iedereen kan baat hebben bij de methode, zowel kinderen, volwassenen, senioren - met of zonder handicap of ziekte - alsook sportlui, artiesten , enz. die hun prestaties willen verbeteren en ook zij die gewoon meer kwaliteit in hun dagelijks leven willen brengen.

Individual sessions Group classes Find a practioner

"Wat een om zijn eigen ritme te mogen kiezen!"

"Ik ben in therapie, sinds de lessen ga ik sneller vooruit"

"Ik ken geen stress meer en heb nu een herstellende slaap" Paulette, 82 jaar

"Ik had zoveel rugpijn! Mijn arts raadde me aan  om Feldenkrais uit te proberen, na één les was mijn pijn verdwenen"

"Mijn gitaarspel is verberterd en ik speel nu dingen die ik vroeger niet aan kon"

"Het heeft me geholpen om ondanks mijn rugproblemen goed te  functioneren"