Getuigenissen

"Ik heb ingezien dat men tijd moet besteden aan zijn lichaam"

"Ik heb deze methode leren kennen dankzij mijn echtgenote die aan collectieve lessen deelnam. Op een dag kwam ze naar huis met ervaringen die me zo intrigerend leken dat ik het zelf wou proberen. Zo heb ik dus een onthutsende kine-sessie ontdekt
Lees meer

Ik werd geconfronteerd met  iemand die meer aandacht schonk aan wat hij zag dan aan mijn oorspronkelijke vraag. Ik begon in te zien dat het lichaam een geheel is en dat, hoewel mijn ongemak zich in de nek situeert, andere lichaamszones die pijn kunnen beïnvloeden.

Ik moet ook toegeven dat de docente een hele weg naar begrip voor mij heeft afgelegd. Op een dag is ze ingegaan op mijn vraag. Ze is begonnen met mijn nek. Ik kan u verzekeren: ”puur geluk” Ik heb er enorm van genoten. Ik heb dingen gevoeld als nooit ervoor. Die pijnlijke ongemakken zijn niet helemaal verdwenen maar ik kan er veel beter mee leven. Kortom: Een prachtige interactie tussen therapeut en patiënt, een aanrader"
Patrick Hamande

"Ondanks al mijn zorgen blijf ik overeind op mijn benen . Ik stuik niet in mekaar"

"Al die jaren lang heb ik de gewoonte mijn lichaam te mishandelen, wat heel wat spierpijn tot gevolg heeft: fibromyalgie. Met de Feldenkrais methode leer ik beetje bij beetje mijn bewegingen met lichtheid uit te voeren en toe te laten dat mijn lichaam op zijn eigen manier handelt, zonder kracht, met zachtheid"
Julie

"Ik heb meer evenwichtsgevoel. Mijn bewegingen  zijn  vloeiender en lichter"

"Tijdens mijn vierde zwangerschap leerde ik de Feldenkrais methode kennen. Ik was op zoek  naar een manier om me beter te voelen in een lichaam in volle  metamorfose
Lees meer

Ik wou de bevalling voorbereiden op een minder klassieke manier dan die van de traditionele kine. De typische ongemakken bij een vierde zwangerschap konden geminimaliseerd worden en de bevalling was fantastisch. Ik beleefde die op een meer zelfstandige en meer natuurlijke manier  dan de vorige.

Na de geboorte was het opnieuw Feldenkrais die dienst deed als postnatale kine. Ook hier heeft mijn lichaam zijn nieuw evenwicht kunnen terugvinden en dit op zijn eigen ritme, volgens zijn eigen schema en beantwoordend aan zijn eigen noden. moeilijk in woorden te beschrijven wat ik als een puur lichamelijke benadering beschouw maar toch: mijn lichaam ontvangt alles wat de docent hem voorstelt. Niets wordt opgedrongen  met kracht of een gevoel van urgentie, alle suggesties  van de docent komen overeen met een individueel functioneren en dus is er geen enkele weerstand maar veeleer  een gretigheid van het lichaam om zich in het grootste comfort te reorganiseren"

Bewust worden door beweging.
Een les.

“Ik ga op de grond liggen en voel het contact dat mijn lichaam met de grond maakt.
Dan begint de les.
Lees meer

Een stem nodigt mij uit mijn geraamte waar te nemen, aandacht te hebben voor mijn beenderen en hun onderlinge relaties. Dan komen er voorstellen om kleine, ongewone bewegingen te maken. Ze langzaam uitvoeren, het moet aangenaam en gemakkelijk blijven, zonder de ademhaling te belemmeren.

Wat een plezier zijn eigen ritme te kunnen kiezen.

Ik luister naar mijn lichaam…

De bewegingen zijn ongewoon en verplichten me aandacht te hebben voor mezelf. Vertrekkend van wat ik waarneem ga ik op zoek naar de meest “functionele” manier van bewegen. Ik lig op de rug, mijn hoofd rust in mijn handen, ik breng mijn elleboog naar mijn knie. Het is lastig. Ik probeer een andere richting, zoek een steun elders onder mijn lichaam.

Ik probeer, stop, wacht, herbegin, ik wissel de posities. De stem blijft voorstellen doen. Aan mij de keuze om ze te volgen en uiteindelijk een gemakkelijke, vloeiende manier van bewegen te vinden of niet.

Ineens, hola… ik voel een andere steun onder mijn ribben…. en het hoofd gaat als vanzelf naar omhoog. Ongelooflijk. Ik herbegin. Het werkt.

Nu even pauzeren. 

Mijn ademhaling is anders, vloeiender, dieper. Een gevoel van sereniteit komt in me op. Ik geniet ervan…

De les telt ontzettent veel variaties. Allemaal voorstellen, kansen om mezelf te ontdekken.

Het einde van de les, ik sta langzaam op.

Daar openbaart zich een hele nieuwe wereld.

Ik voel me veel groter, mijn borstkas is wijder. Mijn voeten staan stevig op de grond, mijn benen voelen licht aan. Ik stap met gemak en lichte tred.  Spieren hebben hun overtollige spanning losgelaten, mijn gewrichten zijn vrij. Een collega zegt me dat mijn rug recht is.

Ik word me ook bewust dat mijn zelfbeeld veranderd is door het nieuwe bewegingsschema.

Naarmate de lessen verlopen, verminderd mijn rugpijn. Ik stap anders, zit anders.

Naarmate de weken voorbijgaan, komen nieuwe antwoorden, nieuwe ideeën in mij op.
Deuren openen zich.

Dina Cino
Een ATM les met Jean Grauwels oktober 2007.

Getuigenissen van muziekanten:

"Ik kan langer muziek spelen zonder vermoeidheid"
Andre

"Door dit precieze en langzame uitproberen  begrijp ik eindelijkk hoe ik ertoe kan komen  dat te realiseren wat mijn instrumentleraar vraagt"

"Ik voel sneller spanningen  die zich voordoen en ik kan tijdig reageren.( stoppen, mijn werk aanpassen)"

"Het helpt tegen mijn schouder-en nekpijn"

"Mijn gitaarspel is verbeterd en ik kan nu dingen waarmaken die ik vroeger niet aankon"

"Na elke les heb ik het gevoel dat ik helderder zie  alsof er meer licht in het lokaal is"