Lid worden

Effectieve leden

Iedereen die een geaccrediteerde opleiding afgerond heeft kan effectief lid van de Belgische Feldenkrais Vereniging worden. Daartoe dient hij een aanvraag  in bij de Raad van Bestuur. Bij de eerste Algemene Vergadering volgend op de aanvraag stelt de Raad van Bestuur de kandidaat voor. De Algemene Vergadering stemt bij gewone meerderheid over de toelating. De toegelaten kandidaat betaalt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage. 

Lid als student

Iedereen die een geaccrediteerde opleiding volgt, kan een aanvraag indienen bij de Raad van Bestuur om toegelaten te worden als studerend lid. De Raad van Bestuur stemt bij gewone meerderheid over de toelating. De toegelaten kandidaat betaalt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage

Aangesloten lid

Iedereen die een niet geaccrediteerde opleiding (Anat Baniel Method, Child Space, Bones for Live, enz.) afgerond heeft, kan een aangesloten lid van de Belgische Feldenkrais Vereniging worden. Daartoe dient hij een aanvraag in bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stemt bij gewone meerderheid over de toelating. De toegelaten kandidaat betaalt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.

Steunend lid

Iedereen die de Vereniging wenst te steunen door lid te worden, kan daartoe een aanvraag indienen bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stemt bij gewone meerderheid over de toelating. De toegelaten kandidaat betaalt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage

Effectief lid: 115 euros
Studerend lid: 50 euros
Aangesloten lid: 115 euros
Steunend lid: 50 euros